வள்ளுவர் கோட்டம்

வள்ளுவர் கோட்டம்

ஈரடி குறளில் உலகத் தத்துவங்கள் அனைத்தையும்
'திருக்குறள்' என்னும் உன்னதப் படைப்பில் மக்களுக்கு
எடுத்துச் சொல்லி உலக இலக்கிய அரங்கில்
தமிழ்மொழிக்கென்று ஓர் உயர்ந்த இடத்தை
நிலைப்பெற செய்த திருவள்ளுவருக்கு
அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு வரலாற்று நினைவுச்சின்னமாக
விளங்கும் சென்னையில் அமைந்துள்ள வள்ளுவர் ர
கோட்டம் திறக்கப்பட்ட தினம் இன்று!

வள்ளுவர் கோட்டத்தின்
சிறப்பு
ஆசியாவிலே மிகப்பெரிய அரங்கங
களுள் இதுவும் ஒன்று, தரைத்தளத்தில்
220 அடி நீளத்தில், 100 அடி
அகலத்தில் சுமார் 3 ஆயிரத்து 500
பேர் அமரக் கூடிய தூண்கள் இல்லாத
பிரம்மாண்டமான அரங்கம், இந்த
அரங்கத்தின் பின்பகுதியில் திருவாரூர்
தேரை நினைவுபடுத்தும் வகையில்
133 அதிகாரங்களும் சுருக்கமாக
சித்திரத்தில் வடிக்கப்பட்ட சிற்ப தேர்
கம்பீரமாகக் காட்சியளிக்கிறது..


Share Tweet Send
0 Comments
Loading...