வே.தில்லைநாயகம் பிறந்த தினம் இன்று ...

வே.தில்லைநாயகம் பிறந்த தினம் இன்று ...

👉 தமிழக நூலகத்துறையின் முன்னோடி வே.தில்லைநாயகம் 1925ஆம் ஆண்டு ஜூன் 10ஆம் தேதி தேனி மாவட்டம் சின்னமனூரில் பிறந்தார்.

👉 இவர் 1949-ல் அரசு உதவியுடன் நூலகப் பயிற்சி பெற்று, பொதுக் கல்வித்துறை இயக்கத்தின் முதல் நூலகரானார்.

👉 ஒரே துறையில் தொடர்ந்து 10 ஆண்டுகளாக நூலகத்துறை இயக்குநராக பதவி வகித்து, தமிழக நூலக இயக்கத்தை பொற்காலமாக மாற்றிய இவர் 1982-ல் ஓய்வு பெற்றார்.

👉 இவர் எழுதிய இந்திய நூலக இயக்கம் என்ற நூலுக்காக உலகப் பல்கலைக்கழகம் 1982-ல் கௌரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்கியது.

👉 தமிழில் வேதியம் 1008 உட்பட 25 நூல்களை எழுதியுள்ளார். இவரது பல நூல்கள் தமிழக அரசின் முதல் பரிசை பெற்றவை.

👉 தமிழக பொது நூலக இயக்கத்தின் தந்தை வே.தில்லைநாயகம் 87வது வயதில் (2013) மறைந்தார்.


Share Tweet Send
0 Comments
Loading...