உலக குரல் தினம் - World Voice Day

உலக குரல் தினம் - World Voice Day

‌‌🌹 ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 16ஆம் தேதி உலக குரல் தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. குரல் என்பது அனைத்து மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையிலும் ஒரு மகத்தான முக்கியத்துவத்தை நிரூபிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில், பிரேசிலியன் காது மூக்கு தொண்டை மற்றும் குரல் சங்கத்தால் 1999ஆம் ஆண்டு முதன்முதலாக இத்தினம் தொடங்கப்பட்டது.


Share Tweet Send
0 Comments
Loading...