உலக மனித நேய தினம் - World Humanitarian Day

உலக மனித நேய தினம் - World Humanitarian Day

போர், இயற்கைப் பேரழிவு,  நோய், ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறை போன்ற காரணங்களால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை நினைவுகூரும் வகையில் உருவாக்கப்பட்ட உலக மனித நேய தினம் ஆகஸ்டு 19ஆம் தேதி கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இது 2008ஆம் ஆண்டு ஐ.நா. சபையினால் உருவாக்கப்பட்டது.


Share Tweet Send
0 Comments
Loading...