உலக இளம் மருத்துவர்கள் தினம்

உலக இளம் மருத்துவர்கள் தினம்

  • உலக இளம் மருத்துவர்கள் தினம் ஜூன் 24ம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது.
  • மாறிவரும் சமுதாயத்தில் இளம் மருத்துவர்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டிய பிரச்சினைகள் அதிகம் உள்ளது.
  • இவர்கள் கிராமப்புறங்களில் சேவை செய்ய வேண்டி இருக்கிறது.ஆகவே இளம் மருத்துவர்கள் அடிப்படை சட்ட அறிவினைப் பெற்றிருக்க வேண்டியது அவசியம்.
  • இதுபோன்ற விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவேண்டும் என்கிற நோக்கில் 2011ம் ஆண்டில் இத்தினம் அறிவிக்கப்பட்டது.

Share Tweet Send
0 Comments
Loading...