கோவேக்சின் தடுப்பூசி விலை நிர்ணயம் - மாநில அரசுக்கு ரூ.600: தனியாருக்கு ரூ.1,200

கோவேக்சின் தடுப்பூசி விலை நிர்ணயம் - மாநில அரசுக்கு ரூ.600: தனியாருக்கு ரூ.1,200

இந்திய நிறுவனமான பாரத் பயோடெக் கொரோனா தடுப்பூசியான கோவாக்சிக்கான விலை நிர்ணயம்.

அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு ரூ.600, தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு ரூ.1,200ஆக விலை நிர்ணயம்.


Share Tweet Send
0 Comments
Loading...