சர்வதேச மகப்பேறு ஃபிஸ்துலா ஒழிப்பு தினம் - (International Day to End Obstretric Fistula)

சர்வதேச மகப்பேறு ஃபிஸ்துலா ஒழிப்பு தினம் - (International Day to End Obstretric Fistula)

வளரும் நாடுகளில் சுமார் 2 – 3.5 மில்லியன் பெண்கள் மகப்பேறு ஃபிஸ்துலாவுடன் வாழ்கின்றனர். ஆண்டிற்கு ஐம்பதாயிரம்முதல் ஒரு லட்சம் பேர் இதனால் பாதிப்படைகின்றனர். இதனை முற்றிலும் குணப்படுத்த முடியும். ஆகவே இதனை முற்றிலும் ஒழிக்க வேண்டும் என 2003இல் பிரச்சார இயக்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஐ.நா. சபையும் மே 23ஐ மகப்பேறு ஃபிஸ்துலா ஒழிப்பு தினமாக அறிவித்தது.


Share Tweet Send
0 Comments
Loading...